موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
موسسه آموزش عالی کارموسسه آموزش عالی کار
ارسال کتاب به دوستان
فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی
تازه های کنفرانس ها و همایش های تخصصی
کتابخانه
سامانه ثبت نام
آخرین اخبار
صفحه 1
همصدا با ملت شریف و مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان توهـین بی شــرمانه ی گردانندگان نشریه ی فرانسوی به پیامبر اعظم را محکوم می نمائیم .
شروع کلیه کلاسها آزمایشگاه و کارگاهها از مورخه 93/11/13 
اخبار مالی
صفحه 4
دانشجویان گرامی جهت مشاهده مبلغ شهریه هر درس ومبلغ شهریه ثابت وهمچنین کل واریزی می توانند به منوی کاربر-گزارشهای آموزش-کارنامه مالی  ویا گزارش شماره81 مراجعه واز میزان شهریه ترم ، بدهی ویا طلب خود مطلع گردند.
نکته:به اطلاع کلیه دانشجویانیکه درخواست مهلت جهت  واریز شهریه داده اند میرساند که مبلغ فوق در قسمت تخفیفات منظور شده که پس از اتمام مهلت ،اعتبار حذف  ومبلغ بدهی شهریه مشخص می گردد.
برنامه حضور اساتید در ایام هفته
صفحه 5